DSZ

Ubezpieczenie grupowe może obejmować ochroną ubezpieczeniową: wychowanków, uczniów, studentów, słuchaczy oraz pracowników placówek oświatowo-wychowawczych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę; przez cały rok 24 godziny na dobę na terenie całego świata.

W formie polisy indywidualnej ubezpieczenie NNW dla uczniów może stanowić zarówno alternatywę w stosunku do ubezpieczenia proponowanego przez szkołę, jak i uzupełnienie grupowego ubezpieczenia zapewnionego przez szkołę w sytuacji, gdy rodzice uznają je za niewystarczające. W ramach jednej polisy ubezpieczonych może zostać kilkoro dzieci uczęszczających do różnych placówek szkolnych (szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych), jak również dzieci uczęszczające do przedszkola.

Ubezpieczenie NNW dla uczniów to szeroki wachlarz zróżnicowanych wariantów ochrony ubezpieczeniowej i sum ubezpieczenia, które swoim zakresem obejmują:

  • Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem lub zawałem serca lub udarem mózgu
  • Śmierć Ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
  • Śmierć rodzica Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
  • Uszczerbek lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem
  • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
  • Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania
  • Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego
  • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji Ubezpieczonego spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie oferowane jest przez zewnętrznych dystrybutorów AXA.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online