Franczyza w AXA

Masz pociąg do biznesu? Z AXA rozwijaj własną firmę.

Kluczem do sukcesu są dla nas Partnerzy. Zostań jednym z nich!
Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji – otwórz własną placówkę agencyjną. Wykorzystaj silną markę AXA do osiągnięcia sukcesu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o franczyzie w AXA?
Zachęcamy do obejrzenia programu F jak franczyza poświęconego franczyzie w AXA oraz prezentacji zawierającej ogólne zasady prowadzenia własnej placówki agencyjnej.

Co nas wyróżnia?

Rekrutacja

Prowadząc własną placówkę franczyzową AXA zyskujesz:

 • możliwość bezpośredniej współpracy z AXA
 • niezależność w tworzeniu i prowadzeniu własnego biznesu
 • możliwość wypracowania stałych dochodów
 • możliwość dziedziczenia portfela
 • dostęp do szerokiej gamy produktów
 • poznasz pomysły na sprawdzone modele biznesowe
 • sam określasz wynagrodzenie współpracowników
 • zapewniamy szkolenia wdrożeniowe i licencyjne

dołącz do jednej z największych firm ubezpieczeniowo-finansowych na świecie. Szczegóły oferty poznasz klikając tutaj


Oferta produktowa

Towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie ich życie, pomagając im mierzyć się z przeciwnościami losu. Zapewniamy im bezpieczeństwo finansowe i możliwość zaplanowania pewnej przyszłości. Oferujemy szeroką paletę produktów obejmujących:


Placówki agencyjne
Pytania i odpowiedzi
 1. Czy AXA pobiera opłatę licencyjną?
  Nie, decydując się na otwarcie placówki agencyjnej AXA, nie ponosisz żadnych kosztów związanych z licencją na prowadzenie działalności pod marką AXA.
 2. Czy trzeba odrazu otworzyć biuro?
  Kluczowym momentem jest podpisanie umowy franczyzowej. Od tego momentu właściciel placówki agencyjnej ma 6 miesięcy na otwarcie biura.
 3. Jaka forma współpracy jest możliwa?
  Placówkę agencyjną AXA może otworzyć osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub ma zarejestrowaną spółkę.
 4. Jakie formalne wymagania musi spełnić kandydat na właściciela placówki agencyjnej AXA?
  Otwarcie własnej placówki agencyjnej to poważna decyzja o prowadzeniu własnej działalności biznesowej. Od kandydatów oczekujemy umiejętności sprzedażowych popartych wynikami (niekoniecznie w ubezpieczeniach) oraz nawyku systematycznych spotkań, co wynika ze specyfiki tej pracy. Kluczowe są również umiejętności biznesowe takie jak zarządzanie ludźmi i zadaniami. Dokładne wymagania znajdziesz w sekcji Rekrutacja.
 5. Na jaki okres jest zawierana umowa?
  Umowę zawieramy na czas nieokreślony.
 6. Czy prowadzenie placówki agencyjnej można przekazać innej osobie?
  Tak, franczyzobiorca może przekazać swój biznes wskazanej osobie, po wcześniejszej akceptacji nowego właściciela placówki przez AXA. Prowadzenie placówki podlega również dziedziczeniu
 7. Czy AXA zapewnia system szkoleń?
  Współpracę z nowym właścicielem placówki rozpoczynamy od tygodniowego szkolenia wdrożeniowego, podczas którego franczyzobiorca otrzymuje wiedzę o produktach, procesach i sprzedaży. To również okazja do poznania innych franczyzobiorców, a także zespołu pracowników centrali AXA odpowiedzialnych za placówki agencyjne. Szkolenie jest prowadzone przez profesjonalnych, certyfikowanych trenerów AXA. Całkowity koszt szkolenia ponosi AXA. Na dalszym etapie współpracy, w przypadku modyfikacji oferty produktowej (zmiana produktów, wprowadzenie nowych do oferty), każdy franczyzobiorca bierze również udział w dedykowanych szkoleniach.
 8. Czym różni się praca właściciela placówki agencyjnej od pracy menedżera bezpośrednio w korporacji?
  Bycie właścicielem placówki agencyjnej w przypadku współpracy z AXA oznacza daleko posuniętą autonomię biznesową oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji prowizyjnych i kadrowych. Franczyzobiorca otrzymuje od AXA pełną prowizję za sprzedaż. Jego dochody są ograniczone jedynie własną przedsiębiorczością. Stroną umowy franczyzowej z AXA, czyli partnerem biznesowym, jest wyłącznie franczyzobiorca (właściciel placówki agencyjnej). Tylko on nawiązuje stosunek prawny z AXA. Przedstawiciele ubezpieczeniowo-finansowi tzw. PUF, współpracujący bezpośrednio z franczyzobiorcą, nie są związani umową z AXA. Dzięki temu właściciel ma pełną swobodę decydowania o warunkach współpracy z PUF. Rozlicza się ze swoimi współpracownikami wg ustalonych przez siebie reguł, bez ingerencji ze strony AXA. Muszą oni natomiast posiadać wpis do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania AXA przed klientem. W przypadku pracy w korporacji nie można mówić o takim poziomie samodzielności podejmowania decyzji i tworzenia strategii prowadzenia biznesu. Praca menedżera związana jest również z innym sposobem naliczania i wypłaty wynagrodzenia.
 9. Jaki minimalny poziom sprzedaży powinna osiągnąć placówka agencyjna?
  Nadrzędnym celem i istotą naszej współpracy jest zyskowność. Efektywna placówka agencyjna jest zyskowna i generuje godziwe dochody zarówno dla jej właściciela, jak i dla AXA. Formuła współpracy nie określa dolnych limitów sprzedaży. Kluczowa jest tutaj struktura sprzedaży. Dokładny plan sprzedażowy jest ustalany wspólnie z właścicielem placówki w trakcie rozmów rekrutacyjnych.
 10. Kto decyduje o wysokości i sposobie wypłaty prowizji dla współpracowników?
  O wysokości i sposobie wypłaty prowizji dla swoich współpracowników w pełni decyduje właściciel placówki agencyjnej. Niezależność strategii działania jest bardzo istotna dla AXA.
 11. W jaki sposób AXA wspiera franczyzobiorcę?
  Nasza pomoc jest wielowymiarowa. Pomagamy już na etapie rekrutacji kandydatów na właściciela placówki agencyjnej. Jest to proces wieloetapowy, ponieważ chcemy aby obie strony miały pewność o słuszności przyszłej współpracy. Dla przykładu, w praktyce pomagamy stworzyć biznesplan, który po zaakceptowaniu przez obie strony jest podstawowym narzędziem pomagającym zaplanować przyszłe dochody i koszty. Każda osoba, która podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy z AXA bierze udział w tygodniowym szkoleniu wdrożeniowym finansowanym przez AXA. Podczas szkolenia przekazywana jest wiedza m.in. o produktach, procesach, systemach czy realizacji celów sprzedażowych. Na etapie poszukiwania biura pod przyszłą placówkę agencyjną również dzielimy się fachową wiedzą. Dodatkowo franczyzobiorca otrzymuje pełne wyposażenie w meble biurowe, materiały reklamowe i promocyjne. AXA ponosi także koszty oznakowania zewnętrznego lokalu. Każdy franczyzobiorca może także uruchomić stronę internetową dedykowaną swojej placówce. AXA pokrywa koszt stworzenia strony (wg określonego szablonu), jej utrzymania i zarządzania. Nieocenione jest również codzienne wsparcie menedżera rozwoju sprzedaży oraz całego zespołu pracowników centrali AXA, który pomaga w bieżących sprawach związanych z działalnością placówki.
 12. Czy wobec tak dużej samodzielności nie będę czuć się osamotniony ze swoimi bieżącymi problemami, zwłaszcza w początkowym okresie działalności placówki?
  AXA podejmuje szereg działań, które powodują, że właściciele placówek czują się członkami grupy biznesowej. Podczas cokwartalnych, dwudniowych spotkań franczyzobiorca ma okazję omówić wiele bieżących, merytorycznych spraw, wziąć udział w szkoleniach produktowych czy finansowych. Otwarte już placówki agencyjne wspiera na co dzień zespół pracowników w centrali AXA oraz menedżer rozwoju sprzedaży. Dodatkowo właściciel placówki może korzystać z pomocy konsultantów dedykowanej infolinii telefonicznej (np. w przypadku pytań dot. polisy klienta). Ponadto pracownicy placówki regularnie korzystają z narzędzia pomagającego zarządzać sprzedażą, kontrolować procesy, raportować prowizje, a także z materiałów szkoleniowych i banku wiedzy AXA. Oprócz wsparcia w codziennej operacyjnej działalności placówki, jej właściciel może również korzystać z pomocy w procesie rekrutacji swoich współpracowników. AXA umożliwia każdemu skorzystanie w emisji ogólnopolskiego ogłoszenia rekrutacyjnego na portalu www.pracuj.pl.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online