AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytane S.A.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa Towarzystwa:

AXA Powszechne Towarzystwo
Emerytalne Spółka Akcyjna
(AXA PTE S.A.)

Nazwa Funduszu:

AXA Otwarty Fundusz Emerytalny
(AXA OFE)

Siedziba i adres Towarzystwa:

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Telefon: +48 22 555 00 00
Fax:

+48 22 555 05 00

Email: emerytury@axa.pl
Data uzyskania zezwolenia na działalność
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego:
20 listopada 1998 r
Data uzyskania zezwolenia na działalność
Otwartego Funduszu Emerytalnego:
29 stycznia 1999 r.
Kapitał zakładowy: 72 982 000 zł - wpłacony w całości
Akcjonariusze: Société Beaujon (Francja) - 100%
Skład Zarządu:

Paweł Michalik - Prezes Zarządu
Adam Kurowski - Członek Zarządu 
Konrad Maniak - Członek Zarządu

Depozytariusz: mBank S.A.
Agent transferowy: Towarzystwo
NIP Towarzystwa: 521-29-38-570
Regon Towarzystwa: 013256100
Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 110776

Zobacz ofertę

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online