Ubezpieczenie do wiz na BiałoruśFormularze i dokumenty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Szczególne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży Kontynenty dla osób podróżujących do Republiki Białorusi

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Wniosek o rozwiązanie ubezpieczenia podróżnego Kontynenty

 

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami

Jak oceniasz
serwis axa.pl?