ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Ubezpieczenie do wiz na Białoruś Formularze i dokumenty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Szczególne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży Kontynenty dla osób podróżujących do Republiki Białorusi

pobierz plik PDF (260 KB)

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie podróżne

pobierz plik PDF (64 KB)

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

pobierz plik PDF (58 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

pobierz plik PDF (68 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

pobierz plik PDF (118 KB)

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

pobierz plik PDF (64 KB)

Wniosek o rozwiązanie ubezpieczenia podróżnego Kontynenty

pobierz plik PDF (43 KB)

 

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami

Jak oceniasz
serwis axa.pl?