ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Pobyt w szpitalu

Zanim prześlesz nam wniosek o wypłatę świadczenia, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dokumentów, jakie są potrzebne do skompletowania i załączenia do formularza. Pozwoli nam to na szybsze rozpatrzenie Twojego wniosku.

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?
  • ­pełna karta informacyjna leczenia szpitalnego z datami pobytu
  • ­dowód osobisty Ubezpieczonego lub karta pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca
  • ­pismo, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer rachunku bankowego oraz podpis

Dodatkowo, jeżeli pobyt w szpitalu jest spowodowany wypadkiem załącz:

  • ­dokumentację medyczną z udzielenia pierwszej pomocy medycznej np.: karta wyjazdowa karetki pogotowia ratunkowego/karta SOR ( Szpitalny Oddział Ratunkowy)
  • ­notatkę policyjną (jeżeli wzywano policję)
  • ­dokument zamykający postępowanie wyjaśniające (jeżeli było prowadzone np. przez policję lub prokuraturę)

Dodatkowo, jeżeli pobyt w szpitalu jest spowodowany chorobą i trwał nieprzerwanie przez 4 dni załącz pełną dokumentację medyczną z diagnostyki i leczenia choroby będącej przyczyną hospitalizacji od wystąpienia pierwszych objawów


W jakiej formie przygotować dokumenty?
  • ­jeśli wypełniasz formularz on-line załącz skan każdego dokumentu (dopuszczalne również czytelne zdjęcie wykonane telefonem komórkowym)
  • ­jeśli wysyłasz wniosek pocztą, załącz oryginał dokumentu lub poświadczoną kopię

Jak potwierdzić kopie dokumentów?

Jak oceniasz
serwis axa.pl?