Dokumenty obsługowe - Inwestycje

Wniosek o transfer jednorazowy na konto podstawowe, o wypłatę okresową na konto zewnętrzne, o transfer okresowy na konto podstawowe

Wniosek o dokonanie zmiany danych osobowych

Wniosek o wypłatę świadczenia w indywidualnym ubezpieczeniu na życie (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru

Wniosek o konwersję lub zmianę alokację składki

Wniosek o dokonanie zmian w ubezpieczeniu na życie

Wniosek o wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Wniosek o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej

FORMULARZ AML

Dodatkowe oświadczenie klienta do Wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), Wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz Wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.  

FORMULARZ AML/FORMULARZ REZYDENCJI PODATKOWEJ

Formularz właściwy dla osób prawnych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; w Formularzu występują zarówno sekcje AML jak i sekcja Rezydencja podatkowa; sekcja Rezydencja podatkowa musi był wypełniona, jeśli Formularz jest dołączany do wniosku o zawarcie; jeśli Formularz jest dołączany do pozostałych wniosków, nie jest to konieczne o ile klient składał oświadczenie wcześniej.

FORMULARZ REZYDENCJI PODATKOWEJ

Formularz właściwy dla osób fizycznych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; wymagany jest jako załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli na wniosku nie występowało pytanie o rezydencję podatkową

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online