Ubezpieczenie NNW

Za pomocą przycisku „Wypełnij Formularz” możesz szybko złożyć wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu następujących zdarzeń:

  • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW (w tym wypadku komunikacyjnego), udaru mózgu lub zawału serca

  • Uszkodzenie ciała Ubezpieczonego będącego następstwem NW

  • Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w następstwie NW

  • Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego niebędący następstwem NW

  • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW

  • Zwrot kosztów nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie NW

  • Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

  • Zdiagnozowanie poważnego zachorowania

Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.

Dla poprawnego działania formularza, konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader oraz zapisanie pliku

Wypełnij formularz on-line

Dla poprawnego działania formularza, konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader oraz zapisanie pliku


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online