Obowiązkowo

Przystępując do PPK można systematycznie gromadzić oszczędności z przeznaczeniem na ich wypłatę w momencie ukończenia 60 lat. Na oszczędności będą składać się wpłaty dokonywane z 3 źródeł:

 • od pracownika – w wysokości min. 2% Twojego wynagrodzenia brutto,
 • od pracodawcy – w wysokości min. 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto,
 • od Skarbu Państwa – jednorazowa wpłata powitalna w kwocie 250 zł oraz dopłaty roczne w kwocie 240 zł.

 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PPK?

 • Nie trzeba nic robić, aby przystąpić do programu – pracodawca zgłosi wszystkich pracowników, którzy ukończyli 18 i nie ukończyli 55 lat.
 • Osoby w wieku 55-70 lat też mogą przystąpić do PPK. Wystarczy wydrukować i wypełnić „Deklarację dokonywania wpłat do PPK”, a następnie złożyć podpisany dokument pracodawcy.

 

JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ DOKONYWANIA WPŁAT DODATKOWYCH?

Oszczędzając w PPK, w każdym momencie można zadeklarować wpłacanie środków dodatkowych, poza wpłatą podstawową. Można wpłacać dodatkowo od 0,01% do 2% wynagrodzenia brutto.

 • Chęć dokonywania wpłat dodatkowych można zadeklarować online logując się do konta PPK lub składając pracodawcy wypełnioną i podpisaną „Deklarację dotyczącą wpłaty dodatkowej”.
 • Zmiany w zakresie wpłaty dodatkowej obowiązywać będą od następnego miesiąca po złożeniu deklaracji.
 • Wpłata dodatkowa, tak jak podstawowa, naliczana będzie od wynagrodzenia brutto, a pobierana z wynagrodzenia netto.
 • Pracodawca będzie naliczał i odprowadzał wpłaty dodatkowe - nie musisz o tym pamiętać. 
 • W każdym momencie można zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) wysokość wpłaty dodatkowej; w każdym momencie można też zrezygnować z jej wpłacania.

To proste i elastyczne rozwiązania - można zwiększać lub zmniejszać wysokość środków wpłacanych na rachunek PPK w zależności od sytuacji finansowej i potrzeb.

 

MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA WPŁATY PODSTAWOWEJ PRACOWNIKA

 • Jeśli wynagrodzenie (z różnych źródeł) nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. to 2700 zł brutto za miesiąc), ustawodawca przewidział możliwość obniżenia obowiązkowych wpłat podstawowych pracownika z 2% do nie mniej niż 0,5%.
 • Aby obniżyć wysokość wpłat podstawowych, należy złożyć „Deklarację zmiany wysokości wpłaty podstawowej”. Można to zrobić online, logując się do swojego konta PPK, lub pisemnie – drukując, wypełniając i składając formularz do pracodawcy.
 • Deklaracja powinna być złożona w miesiącu, w którym wynagrodzenie nie przekroczyło 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Obniżona wysokość wpłaty zostanie uwzględniona już od kolejnego miesiąca. Jeżeli okaże się że w kolejnych miesiącach wynagrodzenie przekroczy 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wówczas automatycznie pracodawca pobierze wpłatę podstawową wysokości 2%. Kolejna obniżka wpłaty podstawowej poniżej 2% możliwa będzie dopiero od miesiąca, w którym ponownie wynagrodzenie nie przekroczy 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia i wymagać będzie ponownego złożenia deklaracji.
 • Obniżenie wpłat podstawowych przy niższych zarobkach nie jest obligatoryjne i wtedy nie trzeba podejmować żadnych działań – wówczas wpłata pozostanie na standardowym poziomie 2%.

 

CO ZROBIĆ, JEŻELI NIE CHCESZ PRZYSTĄPIĆ DO PPK?

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z uczestnictwa w PPK.

 • W przypadku decyzji o rezygnacji z PPK należy wydrukować, wypełnić i złożyć pracodawcy „Deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”.
 • Pracodawca poinformuje o tym instytucję finansową w ciągu 7 dni.
 • W takiej sytuacji wpłaty od miesiąca, w którym deklaracja została złożona, nie będą wykonywane.
 • Co 4 lata (począwszy od 1 kwietnia 2023 r.), w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, pracodawca poinformuje pracowników, którzy złożyli deklarację rezygnacji o planowanym wznowieniu wpłat na PPK od 1 kwietnia. Jeśli te osoby nadal będą chciały zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, konieczne będzie ponowne złożenie w formie pisemnej „Deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”.

W dowolnym momencie można wznowić dokonywanie wpłat do PPK. W tym celu wystarczy złożyć w formie pisemnej „Deklarację dokonywania wpłat do PPK” do pracodawcy.

Skorzystaj z oferty AXA dla uczestników PPK

Ubezpieczenie samochodu

1. Samochód

Kup online
Ubezpieczenie domu i mieszkania

2. Dom i mieszkanie

Kup online
Ubezpieczenie podróży

3. Podróż

Kup online
Program AXA Benefit

4. Program AXA Benefit

Sprawdź