Chcesz/nie chcesz być uczestnikiem PPK

Nie musisz nic robić, aby przystąpić do programu jeśli jesteś w wieku 18-55 lat. Zgodnie z ustawą umowę o prowadzenie PPK zostanie zawarta w Twoim imieniu i na Twoją rzecz automatycznie.

Jeśli masz 55-70 lat, też możesz przystąpić do PPK. Wystarczy, że wypełnisz załączoną „Deklarację dokonywania wpłat do PPK”, a następnie dostarczysz podpisany dokument w Departamencie HR.

 

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z uczestnictwa w PPK.

  • W przypadku decyzji o rezygnacji z PPK obowiązuje forma pisemna.
  • Wypełnij i dostarcz do Departamentu HR podpisany oryginał formularza: „Deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”.
  • Pracodawca nie powinien dokonywać wpłat od miesiąca, w którym deklaracja została złożona.
  • Co 4 lata (począwszy od 1 kwietnia 2023 r.), pracodawca ma obowiązek wznowienia naliczania wpłat do PPK. Pracodawca ma obowiązek poinformowania Cię o planowanym wznowieniu naliczana wpłat.
  • W dowolnym momencie można wznowić dokonywanie wpłat do PPK. W tym celu wystarczy złożyć w formie pisemnej „Deklarację dokonywania wpłat do PPK” do Departamentu HR.