Życie i zdrowie
Zamów bezpłatny kontakt

Podajesz numer telefonu i zgadzasz się na otrzymywanie smsów z informacjami handlowymi od AXA. Jeżeli nie chcesz ich otrzymywać, odznacz pole poniżej.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez AXA Życie T.U. S.A. i AXA Polska S.A., z siedzibami w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, oraz na udostępnianie tych danych innym podmiotom grupy AXA w celach marketingowych i statystycznych.

Ważne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych...
Zamknij

Do podmiotów Grupy AXA należą: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Polska S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.

Udostępnienie danych osobowych wymienionym podmiotom jest dobrowolne. Udostępnienie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji czynności objętych zgodami. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do: wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania tych danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.


Życie i zdrowie

Finansowe zabezpieczenie na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych i utraty zdrowia.

Plan Elastyczny

Plan Elastyczny

 • ubezpieczenie życia, zdrowia i następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ochrona i inwestowanie środków w UFK w jednej polisie
 • finansowe zabezpieczenie bliskich oraz wsparcie w chorobie i leczeniu

Więcej
Plan Ochronny AXA

Plan Ochronny AXA

 • kompleksowa ochrona życia i zdrowia
 • zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego
 • jedna polisa i jedna składka łączna dla współubezpieczonych

Więcej
Vitalité

Vitalité

 • ubezpieczenie zdrowotne
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej
 • 3 warianty ubezpieczenia do wyboru

Więcej
Pomoc na Raka

Pomoc na Raka

 • ubezpieczenie zdrowotne
 • kompleksowe wsparcie pieniężne, medyczne i ambulatoryjne na każdym etapie choroby
 • comiesięczna renta (nawet do 12 miesięcy)
 • weryfikacja diagnozy przez uznanego na świecie eksperta

Więcej
NNW szkolne - Bezpieczny.pl

NNW szkolne - Bezpieczny.pl

 • Całoroczna, 24 godzinna ochrona NNW zarówno w szkole jak i w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli
 • Możliwość dostosowania wariantu do potrzeb ucznia i oczekiwań rodziców
 • Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący nieszczęśliwe wypadki, koszty leczenia, poważne zachorowania, pobyt w szpitalu jak i świadczenia assistance
 • Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie

Kup online
Jak oceniasz
serwis axa.pl?