Zadzwoń do AXA

Plan Ochronny AXA

Jeśli chcesz abyśmy zadzwonili zostaw swoje dane kontaktowe

Podajesz numer telefonu i zgadzasz się na otrzymywanie smsów z informacjami handlowymi od AXA. Jeżeli nie chcesz ich otrzymywać, odznacz pole poniżej.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez AXA Życie T.U. S.A. i AXA Polska S.A., z siedzibami w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, oraz na udostępnianie tych danych innym podmiotom grupy AXA w celach marketingowych i statystycznych.

Ważne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych...

Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

W skład Grupy AXA wchodzą m.in.: AXA S.A., spółka prawa francuskiego z siedzibą w Paryżu (75008), 25, avenue Matignon, Francja, oraz AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Polska S.A., AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Avanssur S.A. Oddział w Polsce – z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.

Uzyskaj ofertę w 2 minuty

O PRODUKCIE

O PRODUKCIE

Plan Ochronny AXA to długoterminowe ubezpieczenie na życie, które umożliwia kompleksowe zabezpieczenie Ciebie i Twoich najbliższych. Sam konstruujesz swoją polisę wybierając taki zakres ubezpieczenia, który aktualnie najbardziej jest Ci potrzebny. Umowę możesz również rozszerzyć na małżonka lub partnera życiowego – wszystko wygodnie w ramach jednej polisy i za jedną składkę.

Dlaczego warto?

 • sam określasz zakres ubezpieczenia i maksymalną wysokość przyszłych świadczeń
 • konstruując swoją polisę możesz skorzystać z dowolnej ilości umów dodatkowych, na przykład na wypadek poważnej choroby (w tym nowotwór), pobytu w szpitalu, operacji czy też przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy
 • w przypadku trudnych sytuacji (np. choroba lub wypadek) masz możliwość korzystania z przydatnych pakietów świadczeń dodatkowych, które pomogą Ci szybciej dojść do zdrowia; dzięki nim możesz m.in. szybciej rozpocząć rehabilitację, skorzystać z wizyt u lekarzy specjalistów czy np. zasięgnąć porady psychologa
 • z myślą o zabezpieczeniu swoich dzieci masz możliwość zapewnienia im renty na wypadek Twojej śmierci np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub z innych przyczyn
 • możesz kupić ubezpieczenie jako singiel i w dowolnym momencie rozszerzyć zakres ochrony na współmałżonka lub partnera życiowego – dzięki elastycznej konstrukcji ubezpieczenia cały czas korzystasz z jednej polisy niezależnie od swojego statusu rodzinnego
 • zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek/partner i dzieci, otrzymujecie dostęp do bezpłatnego pakietu usług assistance AXA 24, który został przygotowany z myślą o szybszym powrocie do zdrowia czy lepszej sprawności; w trudnych sytuacjach możesz skorzystać ze świadczeń o wartości do 6000 zł 

UMOWY DODATKOWE

UMOWY DODATKOWE

Celem umowy dodatkowej jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w umowie podstawowej w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować je do Twoich potrzeb. Decydując się na ubezpieczenie Plan Ochronny AXA możesz zabezpieczyć się dodatkowo m.in. na wypadek: 

 • śmierci (również w formie ubezpieczenia terminowego),
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • trwałego i poważnego trwałego uszczerbku w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • osierocenia dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub z innej przyczyny,
 • poważnego zachorowania (np. nowotwór, udar, zawał),
 • pobytu w szpitalu,
 • operacji medycznej,
 • niezdolności do pracy z gwarancją przejęcia opłacania składek.

Ponadto w ramach ubezpieczenia AXA MEDI, które obejmuje takie zdarzenia jak np. pęknięcia i złamania kości, urazy kręgosłupa i głowy czy zwichnięcia lub skręcenia stawu, możesz skorzystać z przydatnych usług medycznych dzięki którym szybciej powrócisz do lepszej sprawności. AXA MEDI zapewnia m.in.: 

 • konsultacje lekarzy specjalistów (np. ortopeda, kardiolog, chirurg)
 • rehabilitację
 • pomoc w dostępie do sprzętu rehabilitacyjnego
 • dostęp do badań: USG, RTG, laboratoryjne.

Z kolei umowa dodatkowa uzyskania Drugiej Opinii Medycznej zapewnia Ci weryfikację diagnozy przez eksperta medycznego oraz pomoc w planowaniu lub organizacji zaleconego leczenia.

FORMULARZE I DOKUMENTY

FORMULARZE i DOKUMENTY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Plan Ochronny AXA wraz z tabelą limitów

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia terminowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny)

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający)

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego uzyskania Drugiej Opinii Medycznej

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego świadczeń medycznych i opiekuńczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku AXA MEDI

REGULAMINY

Regulamin świadczenia usług Assistance AXA 24

TABELE

Tabela uszczerbków

FORMULARZ AML

Dodatkowe oświadczenia klienta do Wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), Wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz Wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.

FORMULARZ AML/FORMULARZ REZYDENCJI PODATKOWEJ

Formularz właściwy dla osób prawnych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; w Formularzu występują zarówno sekcje AML jak i sekcja Rezydencja podatkowa; sekcja Rezydencja podatkowa musi był wypełniona, jeśli Formularz jest dołączany do wniosku o zawarcie; jeśli Formularz jest dołączany do pozostałych wniosków, nie jest to konieczne o ile klient składał oświadczenie wcześniej.

FORMULARZ REZYDENCJI PODATKOWEJ

Formularz właściwy dla osób fizycznych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; wymagany jest jako załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli na wniosku nie występowało pytanie o rezydencję podatkową

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Zgłoś przez Internet: Wypełnij formularz lub pobierz i wypełnij wniosek z Centrum Klienta, w sekcji Polisy indywidualne.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?