Bezpieczna Dekada PrestiżWarianty

O produkcie

Wybierz wariant ubezpieczenia pasujący do Twoich potrzeb:

Zakres Świadczenie (zł)
Wariant A+ Wariant B Wariant B+ Wariant C Wariant C+
Śmierć Ubezpieczonego
w następstwie NW
100 000 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000
Inwalidztwo Ubezpieczonego
w następstwie NW
(wysokość
świadczenia za 100% inwalidztwa)
maks. 50 000 maks. 250 000 maks. 250 000 maks. 500 000 maks. 500 000
Niezdolność Ubezpieczonego
do pracy zarobkowej*

(miesięczne świadczenie okresowe)
następstwo choroby:
500

następstwo NW:
1000
- następstwo choroby:
1000

następstwo NW:
2000
- następstwo choroby:
2000

następstwo NW:
4000
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Śmierć Ubezpieczonego 800 1900 2100 3500 4000

* ochrona ubezpieczeniowa z tytułu niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wygasa w rocznice polisy po osiągnięciu przez Ubezpieczonego:

  • wieku emerytalnego – w przypadku niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej
    w następstwie NW,
  • 55. roku życia – w przypadku niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej
    w następstwie choroby.

W przypadku Ubezpieczonych, którzy w dniu podpisania wniosku ubezpieczeniowego osiągnęli 55. rok życia, zakres ubezpieczenia nie obejmuje niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w następstwie choroby.

Wiek emerytalny – powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej wiek emerytalny obowiązujący
w dniu zatwierdzenia Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada Prestiż, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

Zobacz też Ubezpieczenie medyczne

Jak oceniasz
serwis axa.pl?